Podczas pracy z Visual Studio i aplikacjami hostowanymi przez serwer www możemy natrafić na błąd o następującej treści:

Unable to launch asp.net development server because port is in use“.

Nie pomaga tu niestety modyfikacja portu we właściwościach projektu itp. Rozwiązaniem przyczyny na 90% jest fakt, że posiadasz zainstalowany pakiet antywirusowy ESET NOD, który to niestety blokuje możliwość uruchomienia wbudowanego w VS serwera.
Rozwiązanie problemu jest nastepujące: W opcjach przechodzimy do sekcji

PL:
Ustawienia zaawansowane => Antywirus i antyspyware => Ochrona dostępu do stron internetowych => Protokoły HTTP i HTTPS => Przeglądarki internetowe.

EN:
Advanced firewall setup => Antivirus & anti spyware => Web access protection => HTTP => Webbrowsers

Na liście odszukujemy Visual Studio i odznaczamy checkbox (nie chcemy aby filtrowanie było włączone). Po zapisaniu ustawień NOD’a możemy uruchomić debugowanie.

Jeżeli jesteś w pozostałych 10% – niestety musisz szukać dalej.