W grudniu opublikowałem post na temat mojego projektu Windows Phone 7 Accelerometer Emulator. Niedawno ponownie zasiadłem do kodu emulatora i dodałem jedną z możliwości, którą zapowiadałem.

Nagrywanie sekwencji użytkownika.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której piszemy jakiś kawałek kodu, który ma się zachować w określony sposób przy danej sekwencji ruchów, jaką wykona użytkownik telefonu. Do tej pory jeżeli korzystaliście z mojego projektu trzeba było wykonywać te sekwencje samemu przy każdym teście. Teraz to się zmieniło. Wystarczy raz nagrać taką sekwencję, a następnie przy kolejnych testach można ją odtworzyć. Jeżeli chcemy skorzystać z aktualnej sekwencji w późniejszych testach, wystarczy zapisać sekwencję do pliku XML. Po ponownym rozpoczęciu pracy wczytać do emulatora plik z zapisem sekwencji. Eksport ten daje również możliwość testowania przez kilku programistów tej samej sekwencji poprzez zwykłą wymianę pliku symulacji.

WP7 Accelerometer Emulator Recording Panel

Użycie:
1 – przycisk Start
2 – wykonujemy sekwencję
3 – przycisk Stop
4 – aby odtworzyć wybieramy Play
5 – aby zatrzymać sekwencję w dowolnym momencie klikamy Stop
6 – jeżeli chcemy zachować sekwencję testową wybieramy Save
7 – aby wczytać wcześniej przygotowaną sekwencję wybieramy Load.
W razie gdyby w sekwencji coś poszło nie tak (wykonaliśmy nie ten ruch, który zamierzaliśmy), można wyczyścić zgromaczone dane przy pomocy przycisku Clear.

Jeszcze może słowo na temat opcji Limit – ograniczamy w ten sposób ilość zapamiętanych przez program stanów, dzięki czemu nie będzie sytuacji, w której po rozpoczęciu nagrania aplikacja zacznie pochłaniać pamięć. Wstępnie ustawiłem maksymalną wartość na 500, co daje nam ok 50s sekwencji – moim zdaniem dużo :)

WP7Accelerometer Emulator April Update

Paczka ze źródłami