Archive for July, 2010

WCFTestClient – edycja konfiguracji testowanego serwisu

Pewnego razu korzystając z WcfTestClient przyszło mi dla testów zmienić konfigurację wiązań (binding). Nie byłem pewien, czy narzędzie to udostępnia taką możliwość, ale zostałem mile zaskoczony. Posłużę się bibliteką z poprzedniego posta. Pod prawym przyciskiem w drzewie “projektu” WcfTestClient dla pliku Config File jest dostępne kilka opcji – między innymi poszukiwana przeze mnie zmiana konfiguracji.

Edycja odbywa się poprzez SvcConfigEditor, który jest całkiem wygodny i pozwala uniknąć niektórych błędów konfiguracji.

W razie konieczności można oczywiście przywrócić domyślną konfigurację wybierając opcję “Restore to Default Config”.


WCFTestClient – korzystanie z tablic

Jeżeli mamy do przetestowania przy pomocy WcfTestClient serwis oferujący kontrakt z obiektami typu List<someType> lub someType[] na pierwszy rzut oka może to być problem. Żeby móc to zaprezentować zmieniłem nieco standardowo wygenerowany przez Visual Studio projekt WcfServiceLibrary:

  1     [DataContract]
  2     public class CompositeType
  3     {
  4         [DataMember]
  5         public List<int> IntListProperty { get; set; }
  6
  7         [DataMember]
  8         public int[] IntArrayProperty { get; set; }
  9
10         [DataMember]
11         public string ResultString { get; set; }
12     }

 

Po uruchomieniu projektu (F5) uruchamia się WCF Service Host i WcfTestClient

Aby wprowadzić wartości, które nas interesują należy w polu value wpisać ile ich chcemy podać. Wówczas jak poniżej wygenerują się odpowiednie pola i będziemy mogli je uzupełnić.

Analogicznie sprawa wygląda dla typów przekonwertowanych na ArrayOfSomeType.


 • O mnie

  Maciej Grabek

  Moje profile na:

  MVP

  Codeguru.pl GoldenLine
  Twitter CodeProject

 • english version
 • Polecam

 • Copyright © Maciej Grabek. All rights reserved.
  Powered by WordPress
  %d bloggers like this: