Box selection to funkcjonalność, która pojawiła się już wcześniej w Visual Studio 2008. Dzięki niej możemy inaczej niż do tej pory (w sposób ciągły) zaznaczyć fragment kodu a następnie na przykład w jego obrębie coś zmienić (np atrybut dostepności pól publicznych na pola prywatne.

Tak to było kiedyś – standardowe zaznaczenie:

Coraz lepiej – zaznaczenie typu box oraz szybka podmiana:

 

Jak to zrobić? Wystarczy podczas zaznaczania wcisnąć lewy przycisk ALT – wówczas w miejsce zaznaczania linia po linii pojawia nam się box wyznaczony przez ruch kursora.

Tak to wyglądało w poprzedniej wersji. Podczas prac nad Visual Studio 2010 zabrakło tej opcji w wersjach przed RC, natomiast w wersji finalnej IDE była na swoim miejscu. Godne uwagi, a może wręcz przydatniejsze niż box selection jest multi-line editing. Na czym to polega? Nie trzeba już używać “podmiany” tekstu.

Jak? Zaznaczamy z użyciem lewebo przycisku ALT, a następnie zwyczajnie zaczynamy pisać. W każdej z linii objętych zaznaczeniem zacznie pojawiać się tekst, który właśnie wpisujemy.

 

W analogiczny sposób możemy zmieniać np prefixy właściwości klasy, lub dodawać komentarz

 

Obie funkcjonalności moim zdaniem godne polecenia i zapewne przydatne w codziennej pracy z kodem.
Filmik na Youtube
Wiecej na blogu Visual Studio