SQL Server

Gdy MS SQL Server Management Studio to za mało

Czasem okazuje się, że MS SQL Server Management Studio to za mało. Dobrym przykładem może tu być korzystanie z dużych plików ze skryptami SQL. Przeważnie pliki te są wynikiem automatycznego generowania danych inicjujących bazę lub tabelę (oczywiście nie tylko :) ). Z pomocą przychodzi polecenie dostępne z linii komend o nazwie sqlcmd.

Najczęściej wykorzystywana składnia tego polecenia (przynajmniej w moim przypadku :) ) wygląda nastepująco:

1
sqlcmd -S serverName -E -d databaseName -i scriptFilePath

W tym przypadku korzystamy ze zintegrowanego uwierzytelniania (przełącznik E), jednakże równie dobrze możemy użyć loginu (przełącznik U) i hasła (przełącznik P). Nie sposób opisać tu wszystkich możliwych opcji, tym bardziej, że są one dobrze zaprezentowanie na stronach MSDN.

Poprzednikiem sqlcmd jest polecenie osql (jego opis również jest dostępny na stronach MSDN). Dla osób zainteresowanych różnicami odsyłam na wspomniane wyżej strony MSDN oraz na blog SQL Authority (http://blog.sqlauthority.com/2009/01/05/sql-server-sqlcmd-vs-osql-basic-comparison/).

Warto pamiętać o konsoli, szczególnie gdy pod ręką nie ma Management Studio, lub po prostu nie daje ono sobie rady (a niedociągnięć w nim jest nieco więcej niż wspomniana obsługa dużych plików :) ).


Prawda o SqlCommand.Parameters

Czy zastanawialiście się kiedyś jak dodawać parametry do SqlCommand? Klasa ta zawiera pole Parameters typy SqlParameterCollection, na którym możemy wykonać między innymi metodę AddWithValue(string, object). W internecie jak i w dokumentacji w nazwach parametrów na początku jest zawsze użyty znak “@”.

Przy okazji jednego z projektów musiałem odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy muszę zadbać o “@” przy nazwie parametru? Nie zastanawiając się długo postanowiłem, zgodnie duchem empiryzmu, sprawdzić co się stanie w poszczególnych sytuacjach.

Baza danych.

Dla testów mała baza danych z jedną procedurą pobierającą dwa parametry:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
CREATE DATABASE SqlCmdParametersTest
USE [SqlCmdParametersTest]
CREATE PROCEDURE [dbo].[spTest]
	@Param1 INT,
	@Param2 INT
AS
BEGIN
	SET NOCOUNT ON;
	SELECT
 		@Param1 Col1,
		@Param2 Col2END
GO
-- TEST
EXEC [dbo].[spTest] 1, 2
EXEC [dbo].[spTest] @Param1=1, @Param2=2
EXEC [dbo].[spTest] @Param2=1, @Param1=2

Aplikacja testowa

Teraz nie pozostaje nic innego jak przygotować małą aplikację konsolową, która skorzysta z tej procedury. Wiadomo, że podstawowym sposobem dodawania parametrów jest użycie “@” na początku nazwy, zatem będzie to pierwszy sposób użycia. Jako drugi przypadek weźmiemy parametr bez tego znaku. Czy to wszystkie możliwości? Nie – można to przecież jeszcze połączyć i użyć raz z “@” a raz bez – ot tak, żeby było trudniej. Zatem do dzieła:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
 
namespace SqlCmdParametersTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      using (SqlConnection sqlConn = new SqlConnection(@"Data Source=localhost;Initial Catalog=SqlCmdParametersTest;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=true"))
      {
        sqlConn.Open();
        using (SqlCommand sqlCmd = new SqlCommand())
        {
          sqlCmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
          sqlCmd.Connection = sqlConn;
          sqlCmd.CommandText = "[dbo].[spTest]";
 
          //call with @
          Console.WriteLine("With @");
          sqlCmd.Parameters.Clear();
          sqlCmd.Parameters.AddWithValue("@Param1", 1);
          sqlCmd.Parameters.AddWithValue("@Param2", 2);
          using (SqlDataReader reader = sqlCmd.ExecuteReader())
          {
            ReadResult(reader);
          }
 
          //call without @
          Console.WriteLine("Without @");
          sqlCmd.Parameters.Clear();
          sqlCmd.Parameters.AddWithValue("Param1", 1);
          sqlCmd.Parameters.AddWithValue("Param2", 2);
          using (SqlDataReader reader = sqlCmd.ExecuteReader())
          {
            ReadResult(reader);
          }
 
          //call mixed
          Console.WriteLine("Mixed");
          sqlCmd.Parameters.Clear();
          sqlCmd.Parameters.AddWithValue("@Param1", 1);
          sqlCmd.Parameters.AddWithValue("Param2", 2);
          using (SqlDataReader reader = sqlCmd.ExecuteReader())
          {
            ReadResult(reader);
          }
        }
      }
 
      Console.ReadLine();
    }
 
    private static void ReadResult(SqlDataReader reader)
    {
      if (reader.Read())
      {
        Console.WriteLine("Result:");
        Console.WriteLine("{0} {1}", reader["Col1"], reader["Col2"]);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Result is empty");
      }
    }
  }
}

Wynik dziąłania aplikacji widać na rysunku poniżej:

SqlCmdParametersTestResult

Jak widać wynik jest zgodny z oczekiwaniami – wszystko działa poprawnie, nawet “mix”. Warto jeszcze sprawdzić co dociera do SQL Servera, bo może to on jest tą “sprytną stroną”… Po uruchomieniu SQL Profilera widzimy, że jednak krok ku wygodzie a przede wszystkim swobodzie jest po stronie .NET Framework.

SqlCmdParametersTestSqlProfiler

Wniosek

Z SqlCommand.Parameters można korzystać swobodnie i bez martwienia się o “@” lub jej brak.

Paczka do pobrania


SQL Management Studio Specify Values for Template Parameters

Korzystając z Microsoft SQL Server Management Studio czasem zdarza nam się korzystać z szablonów. Zdarza się to gdy dodajemy nową procedurę, funkcję, tryger i inne, lub korzystamy z eksploratora szablonów (Ctrl+Alt+T, View -> Template Explorer). Szablony posiadają pewne parametry rozumiane przez SSMS. Aby z nich skorzystać używamy skrótu Ctrl-Shift-M. Wówczas pojawia nam się okno 9przykład dla procedury składowanej):

Specify Stored Procedure Parameters

Co jednak zrobić, jeżeli to nie działa?

Należy w menu wybrać Tools > Options, następnie Keyboard jak na poniższym obrazku:

Tools_Options_Keyboard_KeyboardScheme

Tam w opcji Keyboard Scheme wybrać najpierw SQL Server 2000, kliknąć OK i wykonać wszystko ponownie tym razem wracając ustawienie na Standard. Tym razem w oknie szablonu skrót Ctrl-Shift-M powinien zadziałać :)


Sql Server Management Studio – Saving changes is not permitted

Gdy podczas edycji tabeli przy użyciu Sql Server Management Studio pojawi się komunikat:

“Savin changes is not permitted. The changes you have made require the following tables to be dropped and re-created ….”

Aby tego uniknąć wystarczy uruchomić Menu –> Tools –> Options –> Designers –> Table and Database Designers i odznaczyć pole “Prevent saving changes that require table re-creation”

Gotowe!


 • O mnie

  Maciej Grabek

  Moje profile na:

  MVP

  Codeguru.pl GoldenLine
  Twitter CodeProject

 • english version
 • Polecam

 • Copyright © Maciej Grabek. All rights reserved.
  Powered by WordPress
  %d bloggers like this: