Informacja w formie obrazkowej – nierzadko bardziej przystępnej i łatwiejszej do zapamiętania :)