Tag: Sql Server Management Studio

Gdy MS SQL Server Management Studio to za mało

Czasem okazuje się, że MS SQL Server Management Studio to za mało. Dobrym przykładem może tu być korzystanie z dużych plików ze skryptami SQL. Przeważnie pliki te są wynikiem automatycznego generowania danych inicjujących bazę lub tabelę (oczywiście nie tylko :) ). Z pomocą przychodzi polecenie dostępne z linii komend o nazwie sqlcmd.

Najczęściej wykorzystywana składnia tego polecenia (przynajmniej w moim przypadku :) ) wygląda nastepująco:

1
sqlcmd -S serverName -E -d databaseName -i scriptFilePath

W tym przypadku korzystamy ze zintegrowanego uwierzytelniania (przełącznik E), jednakże równie dobrze możemy użyć loginu (przełącznik U) i hasła (przełącznik P). Nie sposób opisać tu wszystkich możliwych opcji, tym bardziej, że są one dobrze zaprezentowanie na stronach MSDN.

Poprzednikiem sqlcmd jest polecenie osql (jego opis również jest dostępny na stronach MSDN). Dla osób zainteresowanych różnicami odsyłam na wspomniane wyżej strony MSDN oraz na blog SQL Authority (http://blog.sqlauthority.com/2009/01/05/sql-server-sqlcmd-vs-osql-basic-comparison/).

Warto pamiętać o konsoli, szczególnie gdy pod ręką nie ma Management Studio, lub po prostu nie daje ono sobie rady (a niedociągnięć w nim jest nieco więcej niż wspomniana obsługa dużych plików :) ).


SQL Management Studio Specify Values for Template Parameters

Korzystając z Microsoft SQL Server Management Studio czasem zdarza nam się korzystać z szablonów. Zdarza się to gdy dodajemy nową procedurę, funkcję, tryger i inne, lub korzystamy z eksploratora szablonów (Ctrl+Alt+T, View -> Template Explorer). Szablony posiadają pewne parametry rozumiane przez SSMS. Aby z nich skorzystać używamy skrótu Ctrl-Shift-M. Wówczas pojawia nam się okno 9przykład dla procedury składowanej):

Specify Stored Procedure Parameters

Co jednak zrobić, jeżeli to nie działa?

Należy w menu wybrać Tools > Options, następnie Keyboard jak na poniższym obrazku:

Tools_Options_Keyboard_KeyboardScheme

Tam w opcji Keyboard Scheme wybrać najpierw SQL Server 2000, kliknąć OK i wykonać wszystko ponownie tym razem wracając ustawienie na Standard. Tym razem w oknie szablonu skrót Ctrl-Shift-M powinien zadziałać :)


Sql Server Management Studio – Saving changes is not permitted

Gdy podczas edycji tabeli przy użyciu Sql Server Management Studio pojawi się komunikat:

“Savin changes is not permitted. The changes you have made require the following tables to be dropped and re-created ….”

Aby tego uniknąć wystarczy uruchomić Menu –> Tools –> Options –> Designers –> Table and Database Designers i odznaczyć pole “Prevent saving changes that require table re-creation”

Gotowe!


 • O mnie

  Maciej Grabek

  Moje profile na:

  MVP

  Codeguru.pl GoldenLine
  Twitter CodeProject

 • english version
 • Polecam

 • Copyright © Maciej Grabek. All rights reserved.
  Powered by WordPress
  %d bloggers like this: