Korzystając z Microsoft SQL Server Management Studio czasem zdarza nam się korzystać z szablonów. Zdarza się to gdy dodajemy nową procedurę, funkcję, tryger i inne, lub korzystamy z eksploratora szablonów (Ctrl+Alt+T, View -> Template Explorer). Szablony posiadają pewne parametry rozumiane przez SSMS. Aby z nich skorzystać używamy skrótu Ctrl-Shift-M. Wówczas pojawia nam się okno 9przykład dla procedury składowanej):

Specify Stored Procedure Parameters

Co jednak zrobić, jeżeli to nie działa?

Należy w menu wybrać Tools > Options, następnie Keyboard jak na poniższym obrazku:

Tools_Options_Keyboard_KeyboardScheme

Tam w opcji Keyboard Scheme wybrać najpierw SQL Server 2000, kliknąć OK i wykonać wszystko ponownie tym razem wracając ustawienie na Standard. Tym razem w oknie szablonu skrót Ctrl-Shift-M powinien zadziałać :)