Tag: Spotkanie

MVC3 na TGD.NET

Toruńska Grupa Deweloperów .NET ma przyjemność zaprosić na 26 spotkanie, na którym Ireneusz Koszek poprowadzi prezentację pt.: “Umarł król (MVC2) niech żyje król (MVC3)”.

O czym będzie:

Podczas prezentacji poruszone będą tematy nowości jakie niesie ze sobą najnowsze wcielenie ASP.NET MVC.

Agenda:

 1. krótki wstęp do MVC
 2. razor view engine – nowy view engine by microsoft
 3. lepsze wsparcie dla javascript – remote validation, unobtrusive java script, wbudowane wsparcie dla JSON’a
 4. partial page caching
 5. nowy zestaw helperów (facebook, bing, google analytics, Chart(), WebGrid(), Crypto(), WebMail(), itd)
 6. nowe atrybuty
 7. sessionless controllers
 8. global filters
 9. dynamic ViewModel
 10. nowe ActionResult (HttpNotFoundResult, PermanentRedirectResult, HttpStatusCodeResult)
 11. nowe możliwości automatycznej walidacji modelu
 12. NuGet package manager – package manager dla ASP.NET
 13. lepsza integracja z IoC containers, extensibility points

O prelegencie:

Ireneusz Koszek – Programista od 14 lat (z zamiłowania). Większość tego czasu spędził tworząc duże systemu biznesowe (ERP). Zjadł zęby na MSSQL Server (od wersji 7). Od około 4 lat działający na własne konto jako freelancer. Interesuje się wszystkim co związane jest z programowaniem, oraz wpływem nowoczesnej techniki na codzienne życie. Lubi dzielić się zdobytą wiedzą (od czasu do czasu prowadzi autorskie szkolenia z MSSQL Servera), i myśli o zostaniu MCT. Zadaje dużo pytań (bo lubi wszystko wiedzieć, i nie lubi tracić czasu).

Gdzie i kiedy:

Spotkanie odbędzie się 22 lutego od godziny 17:00 w SALI S3 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK (ul. Chopina 12/18) . Wstęp na wykład jest wolny. Rejestracja na spotkanie jest obowiązkowa.

(Link dla osób korzystających z Codeguru: Rejestracja na spotkanie)

Zespół TGD.NET


Nowy NHibernate na TGD.NET

Toruńska Grupa Deweloperów .NET ma przyjemność zaprosić na 25 spotkanie, które będzie miało formę warsztatów. Łukasz Dams przedstawi nam najnowszą odsłonę NHibernate.

O czym będzie:
Z okazji premiery trzeciej już odsłony NHibernate, chciałbym przybliżyć uczestnikom ten popularny ORM i sposoby jego praktycznego wykorzystania. Osoby posiadające już doświadczenie z NHibernate, będą mogły dowiedzieć się o nowościach, jakie zostały udostępnione w wersji trzeciej, oraz o wielu mało znanych, ale przydatnych funkcjonalnościach dostępnych w wersjach wcześniejszych.
Agenda:

 1. Krótki wstęp do frameworka i jego konfiguracji.
 2. Obiektowy model domeny vs. relacyjna baza danych – czyli (prawie) cała prawda o mapowaniach .
 3. Transakcje – jak z nich korzystać, optymistyczne i pesymistyczne rozwiązywanie transakcji, integracja z TransactionScope.
 4. QueryOver – nowy, szybki i wygodny sposób tworzenia zapytań, nietrywialne przykłady użycia.
 5. Przegląd dostępnych API interakcji z bazą danych – wady, zalety i ograniczenia, dobór właściwego narzędzia do zadania.
 6. Optymalizacje na poziomie mapowań i zapytań, najczęściej popełniane błędy.
 7. Wzorce i antywzorce użycia.
 8. Przykłady wykorzystania wbudowanego modelu zdarzeń i interceptorów.
 9. Bardzo krótkie porównanie z Entity Framework i Linq2Sql.
 10. Wybrane rozszerzenia.

O prelegencie:
Łukasz Dams – Absolwent Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu. Obecnie, starszy programista w toruńskiej firmie AIS.PL, gdzie tworzy aplikacje w ASP.NET MVC. Od roku zaangażowany w projekty intensywnie korzystające z NHibernate. Zainteresowany wszelkimi nowinkami technicznymi w zakresie programowania, architektury aplikacji i wzorców projektowych oraz metodami, i narzędziami optymalizacji operacji bazodanowych.

Z racji na warsztatową formę spotkania liczba miejsc jest ograniczona!!!
Gdzie i kiedy:
Spotkanie odbędzie się 1 lutego od godziny 17:00 w LABOLATORIUM L4 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK (ul. Chopina 12/18) . Wstęp na wykład jest wolny. Rejestracja na spotkanie jest obowiązkowa.
(Link dla osób korzystających z Codeguru: Rejestracja na spotkanie)


Bezpieczeństwo aplikacji ASP.NET oraz MVC3 na TGD.NET

Toruńska Grupa Deweloperów .NET ma przyjemność zaprosić na 24 spotkanie podczas którego odbędą się dwie prezentacje:

Piotr Buler poprowadzi: “Bezpieczeństwo aplikacji ASP.NET”

O czym będzie:
Prezentacja wprowadzająca w tematykę bezpieczeństwa, przedstawiająca podstawowe zagadnienia i sprawy z nim związane (1. część) oraz pokazująca mechanizmy pozwalające tworzyć bezpieczne aplikacje w ASP.NET Framework (2. część). Wybrane przykłady ataków (np. SQL Injection) “na osłodę” teoretycznej części spotkania.
Agenda:

 1. Bezpieczeństwo – ogólny zarys (security overview) (1. cz.)
 2. Dlaczego jesteśmy potencjalną ofiarą ataku?
 3. Szyfrowanie (data encryption)
 4. Zabezpieczenia w platformie .NET (2. cz.)
 5. Wybrane przykłady ataków

O prelegencie:
Piotr Adam Buler – student informatyki na WMiI UMK. Zainteresowania:

 • tworzenie aplikacji webowych
 • bezpieczeństwo w internecie

Ireneusz Koszek poprowadzi: “Umarł król (MVC2) niech żyje król (MVC3)”

O czym będzie:
Podczas prezentacji poruszone będą tematy nowości jakie niesie ze sobą najnowsze wcielenie ASP.NET MVC.
Agenda:

 1. krótki wstęp do MVC
 2. razor view engine – nowy view engine by microsoft
 3. lepsze wsparcie dla javascript – remote validation, unobtrusive java script, wbudowane wsparcie dla JSON’a
 4. partial page caching
 5. nowy zestaw helperów (facebook, bing, google analytics, Chart(), WebGrid(), Crypto(), WebMail(), itd)
 6. nowe atrybuty
 7. sessionless controllers
 8. global filters
 9. dynamic ViewModel
 10. nowe ActionResult (HttpNotFoundResult, PermanentRedirectResult, HttpStatusCodeResult)
 11. nowe możliwości automatycznej walidacji modelu
 12. NuGet package manager – package manager dla ASP.NET
 13. lepsza integracja z IoC containers, extensibility points

Dodatkowo:
W związku z przygotowaniami do organizacji przez TGD.NET konferencji na temat aplikacji i gier na urządzenia mobilne wszystkich zainteresowanych pomocą w ogranizacji zapraszamy na małą pogawędkę na ten temat w mniej oficjalnej atmosferze w jednym z toruńskich klubów.
Jeżeli nie możesz przybić, a chcesz pomóc przy organizacji możesz łatwo się z nami skontaktować (na przykład odpowiadając na tego maila).

Gdzie i kiedy:
Spotkanie odbędzie się 14 grudnia od godziny 17:00 w SALI S3 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK (ul. Chopina 12/18) . Wstęp na wykład jest wolny. Rejestracja na spotkanie jest obowiązkowa.
(Link dla osób korzystających z Codeguru: Rejestracja na spotkanie)


PInvoke, Unsafe Code, WinAPI oraz Service Oriented Architecture na TGD.NET

Toruńska Grupa Deweloperów .NET ma przyjemność zaprosić na 23 spotkanie podczas którego odbędą się dwie prezentacje!

Maciej Grabek poprowadzi: “Service Oriented Architecture + .NET = WCF”

O czym będzie:
Celem wykładu jest przedstawienie w jaki sposób stworzyć projekt oparty o wzorzec SOA (ang. Service Oriented Architecture). Rozpoczniemy od zdefiniowania kontraktu usługi, następnie przyjrzymy się w jaki sposób możemy udostępniać usługę na świat, a na końcu stworzymy klienta, który bedzie z niej korzystał.

Agenda:

 1. Czym jest SOA i jak ma się do tego WCF
 2. ABC WCF czyli adres, wiązanie i kontrakt
 3. Hostowanie usługi
 4. Klient
 5. Podsumowanie

Sławek Orłowski poprowadzi: “Integracja kodu niezarządzanego z zarządzanym”

O czym będzie:
Moją intencją jest zaprezentowanie fragmentu platformy .NET, który bardzo często jest pomijany w opisie. Chodzi o integrację oprogramowania .NET z natywnymi bibliotekami (C, C++, WinAPI). Czytając rożnego rodzaju publikacje można odnieść wrażenie, że technologie takie jak PInvoke, czy “Unsafe Code” to “zło”. Nie należy ich używać. Będąc programistą .NET lepiej o nich również nie myśleć. Chciałbym to zmienić i zapewnić, że tego typu techniki są używane i stanowią część platformy .NET. Co więcej, wiele rozwiązań może być opartych wyłącznie na “mieszaniu” kodów.

Agenda

 1. Jak jest uruchamiana aplikacja .NET w systemie Windows. Krótki opis.
 2. Język C# i C++/CLI pod kątem integracji kodu zarządzanego i niezarządzanego.
 3. Konwersja typów. Typy proste i typy złożone.
 4. Platform Invoke oraz C++ Mixed Mode okiem praktyka (mam nadzieję).
 5. Integracja z projektami WinAPI z dostępem do kodu źródłowego i bez dostępu.
 6. Zapewnienie bezpieczeństwa projektom używającym bibliotek natywnych.
 7. Kod “Unsafe”.
 8. Visual Studio i zarządzanie projektami tego typu.

O prelegencie
Sławomir Orłowski – Pracownik Instytutu Fizyki UMK, wykładowca kierunku Informatyka Stosowana. Od roku 2009 posiada stopień naukowy doktora fizyki. W swojej pracy naukowej zajmował się m.in. bionformatyką, symulacjami komputerowymi, analizą obrazów i modelowaniem fizycznym oraz matematycznym. Jako dydaktyk odpowiedzialny jest za prowadzenie kursów technologicznych Java i .NET. Od 2008 jest pracownikiem Biura Badawczo-Rozwojowego firmy Optopol Technology, która od 2010 roku jest częścią grupy Canon. W ramach swojej pracy zajmuje się programowaniem C/C++, C# i C++/CLI, architekturą oprogramowania, integracją kodu oraz (od niedawna) analizą i zarządzaniem ryzykiem, walidacją oprogramowania medycznego oraz zarządzaniem jakością. Współpracuje z wydawnictwem Helion, czasopismami Hackin9 oraz Software Developers Journal. Chętnie uczestniczy również w różnorodnych projektach informatycznych jako freelancer. Jest autorem publikacji naukowych oraz książek i artykułów z dziedziny IT. Jest zwolennikiem idei Open Source. Stara się wspierać i działać aktywnie w Toruńskiej Grupie Developerów .NET. Strona domowa: http://www.fizyka.umk.pl/~bigman.

Gdzie i kiedy:

Spotkanie odbędzie się 9 listopada od godziny 17:00 w SALI S3 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK (ul. Chopina 12/18) . Wstęp na wykład jest wolny. Rejestracja na spotkanie jest obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy!

Aby otrzymywać newsletter Toruńskiej Grupy Deweloperow .NET skontaktuj się ze mną na adres podany na stronie grupy.


ReSharper i WCF RIA Services na TGD.NET

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Toruńskiej Grupy Deweloperów .NET. To już 22 spotkanie. Tym razem po raz pierwszy odbędą się dwie prezentacje:

1. Piotr Benetkiewicz (AIS.PL) opowie na temat ReSharper’a
2. Rafał Szefler wprowadzi nas w tematykę Silverlight 4 i WCF RIA Services w C#.

Jeżeli forma się sprawdzi, wówczas będziemy starali się ją kontynułować. Spotkanie odbędzie sie we wtorek 19.10.2010 o godzinie 17:00 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.
Szczegóły na stronie spotkania.

Wstęp bezpłatny! Rejestracja obowiązkowa!


 • O mnie

  Maciej Grabek

  Moje profile na:

  MVP

  Codeguru.pl GoldenLine
  Twitter CodeProject

 • english version
 • Polecam

 • Copyright © Maciej Grabek. All rights reserved.
  Powered by WordPress
  %d bloggers like this: