Toruńska Grupa Deweloperów .NET ma przyjemność zaprosić na 23 spotkanie podczas którego odbędą się dwie prezentacje!

Maciej Grabek poprowadzi: “Service Oriented Architecture + .NET = WCF”

O czym będzie:
Celem wykładu jest przedstawienie w jaki sposób stworzyć projekt oparty o wzorzec SOA (ang. Service Oriented Architecture). Rozpoczniemy od zdefiniowania kontraktu usługi, następnie przyjrzymy się w jaki sposób możemy udostępniać usługę na świat, a na końcu stworzymy klienta, który bedzie z niej korzystał.

Agenda:

 1. Czym jest SOA i jak ma się do tego WCF
 2. ABC WCF czyli adres, wiązanie i kontrakt
 3. Hostowanie usługi
 4. Klient
 5. Podsumowanie

Sławek Orłowski poprowadzi: “Integracja kodu niezarządzanego z zarządzanym”

O czym będzie:
Moją intencją jest zaprezentowanie fragmentu platformy .NET, który bardzo często jest pomijany w opisie. Chodzi o integrację oprogramowania .NET z natywnymi bibliotekami (C, C++, WinAPI). Czytając rożnego rodzaju publikacje można odnieść wrażenie, że technologie takie jak PInvoke, czy “Unsafe Code” to “zło”. Nie należy ich używać. Będąc programistą .NET lepiej o nich również nie myśleć. Chciałbym to zmienić i zapewnić, że tego typu techniki są używane i stanowią część platformy .NET. Co więcej, wiele rozwiązań może być opartych wyłącznie na “mieszaniu” kodów.

Agenda

 1. Jak jest uruchamiana aplikacja .NET w systemie Windows. Krótki opis.
 2. Język C# i C++/CLI pod kątem integracji kodu zarządzanego i niezarządzanego.
 3. Konwersja typów. Typy proste i typy złożone.
 4. Platform Invoke oraz C++ Mixed Mode okiem praktyka (mam nadzieję).
 5. Integracja z projektami WinAPI z dostępem do kodu źródłowego i bez dostępu.
 6. Zapewnienie bezpieczeństwa projektom używającym bibliotek natywnych.
 7. Kod “Unsafe”.
 8. Visual Studio i zarządzanie projektami tego typu.

O prelegencie
Sławomir Orłowski – Pracownik Instytutu Fizyki UMK, wykładowca kierunku Informatyka Stosowana. Od roku 2009 posiada stopień naukowy doktora fizyki. W swojej pracy naukowej zajmował się m.in. bionformatyką, symulacjami komputerowymi, analizą obrazów i modelowaniem fizycznym oraz matematycznym. Jako dydaktyk odpowiedzialny jest za prowadzenie kursów technologicznych Java i .NET. Od 2008 jest pracownikiem Biura Badawczo-Rozwojowego firmy Optopol Technology, która od 2010 roku jest częścią grupy Canon. W ramach swojej pracy zajmuje się programowaniem C/C++, C# i C++/CLI, architekturą oprogramowania, integracją kodu oraz (od niedawna) analizą i zarządzaniem ryzykiem, walidacją oprogramowania medycznego oraz zarządzaniem jakością. Współpracuje z wydawnictwem Helion, czasopismami Hackin9 oraz Software Developers Journal. Chętnie uczestniczy również w różnorodnych projektach informatycznych jako freelancer. Jest autorem publikacji naukowych oraz książek i artykułów z dziedziny IT. Jest zwolennikiem idei Open Source. Stara się wspierać i działać aktywnie w Toruńskiej Grupie Developerów .NET. Strona domowa: http://www.fizyka.umk.pl/~bigman.

Gdzie i kiedy:

Spotkanie odbędzie się 9 listopada od godziny 17:00 w SALI S3 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK (ul. Chopina 12/18) . Wstęp na wykład jest wolny. Rejestracja na spotkanie jest obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy!

Aby otrzymywać newsletter Toruńskiej Grupy Deweloperow .NET skontaktuj się ze mną na adres podany na stronie grupy.