Pewnego razu korzystając z WcfTestClient przyszło mi dla testów zmienić konfigurację wiązań (binding). Nie byłem pewien, czy narzędzie to udostępnia taką możliwość, ale zostałem mile zaskoczony. Posłużę się bibliteką z poprzedniego posta. Pod prawym przyciskiem w drzewie “projektu” WcfTestClient dla pliku Config File jest dostępne kilka opcji – między innymi poszukiwana przeze mnie zmiana konfiguracji.

Edycja odbywa się poprzez SvcConfigEditor, który jest całkiem wygodny i pozwala uniknąć niektórych błędów konfiguracji.

W razie konieczności można oczywiście przywrócić domyślną konfigurację wybierając opcję “Restore to Default Config”.