Jeżeli mamy do przetestowania przy pomocy WcfTestClient serwis oferujący kontrakt z obiektami typu List<someType> lub someType[] na pierwszy rzut oka może to być problem. Żeby móc to zaprezentować zmieniłem nieco standardowo wygenerowany przez Visual Studio projekt WcfServiceLibrary:

  1     [DataContract]
  2     public class CompositeType
  3     {
  4         [DataMember]
  5         public List<int> IntListProperty { get; set; }
  6
  7         [DataMember]
  8         public int[] IntArrayProperty { get; set; }
  9
10         [DataMember]
11         public string ResultString { get; set; }
12     }

 

Po uruchomieniu projektu (F5) uruchamia się WCF Service Host i WcfTestClient

Aby wprowadzić wartości, które nas interesują należy w polu value wpisać ile ich chcemy podać. Wówczas jak poniżej wygenerują się odpowiednie pola i będziemy mogli je uzupełnić.

Analogicznie sprawa wygląda dla typów przekonwertowanych na ArrayOfSomeType.