Windows Phone 7 Accelerometer Emulator
W dziale projektów dodałem najnowszy projekt, który ma na celu ułatwienie tworzenia aplikacji opartych o akcelerometr. Jak wiadomo emulator WP7 nie wspiera takiej funkcjonalności, dlatego postanowiłem przygotować odpowiedni projekt, który pozwala uporać się z tym problemem bez wykorzystania dodatkowych urządeń.

Aby z niego skorzystać wystarczy dosłownie kilka linijek kodu:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
var acc = new WP7AccelerometerProvider();
acc.ReadingChanged += OnAccelerometerProviderReadingChanged;
 
try
{
    acc.Start();
}
catch (Exception exc)
{
    //txtblk.Text = exc.Message;
}

oraz obsłużenie pojawienia się nowych informacji:

1
2
3
4
5
private void OnAccelerometerProviderReadingChanged(object sender, WP7AccelerometerReadingEventArgs args)
{
    //do what you want with data
    ProcessAccelerometerData(args.X, args.Y, args.Z, args.Timestamp);
}

Przykładowy screen wykorzystania emulatora:

WP7 Accelerometer Emulator UI

Jest to pierwsza wersja emulatora, jednakże w wolnym czasie będę starał się ją rozwijać o czym możecie przeczytać na stronach:

Strona projektu w języku polskim
Strona projektu w języku angielskim