Gdy w Visual Studio 2008 tworzymy nową solucję, w której skład wchodzi jeden projekt domyślnym zachowaniem VS jest ukrycie jej w Solution Explorerze. Czy jest to problem? Tak, gdy chcemy dodać do solucji kolejny projekt… Można to obejść dodając do pustej solucji “Solution Folder”, a następnie dodawać kolejne projekty. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie. Wystarczy wejść do menu:

Tools -> Options -> Projects and Solutions i zaznaczyć opcję “Always show solution“.

Na szczęście problem ten nie dotyczy Visual Studio 2010, gdyż opcja ta jest domyślnie zaznaczona :)