Emulator Windows Phone 7 przeszedł wiele zmian od czasu ukazania się pierwszej wersji do dnia dzisiejszego. Wraz z pojawieniem się Windows Phone Mango zyskał on wiele dodatkowych możliwości, o których będę opowiadał przy okazji cyklu webcastów na channel9 poświęconego tej właśnie platformie, jednakże jest jeszcze coś, o czym warto pamiętać. Mam na myśli skróty klawiaturowe, które mogą nam ułatwić codzienną pracę z samym elumatorem. Przyjrzyjmy się im zatem po kolei:

Każdy telefon oparty o platformę Windows Phone 7 (w tym emulator) posiada trzy podstawowe przyciski: WSTECZ, START i SZUKAJ. Zamiast używać kursora myszy do ich obsługi możemy wykorzystać odpowiednio klawisze F1, F2 i F3.

Do obsługi aparatu możemy wykorzystać dwa inne klawisze funkcyjne, tym razem są to F6 i F7. Pierwszy z nich pozwala na zasymulować wciśnięcie przycisku do połowy, natomiast drugi uruchamia jego pełne wciśnięcie. Warto mieć na uwadze, że na niektórych platformach nie są one w pełni wspierane…

Aby regulować głośność na emulatorze możemy wykorzystać przyciski F9 i F10, które odpowiednio podgłaszają i przyciszają “system” na emulatorze.

Gdy tworzymy aplikacje użytkowe na platformę WP7, wówczas okazuje się, że często potrzebujemy tekstowej interakcji z użytkownikiem. Aby ułatwić sobie testowanie takich aplikacji możemy przełączyć tryb emulatora tak, by zamiast wyklikiwać kolejne znaki na wirtualnej klawiaturze móc używać fizycznej klawiatury komputera. Aby to osiągnąć możemy użyć klawiszy PAGE UP i PAGE DOWN. W momencie gdy przełączamy tryb, klawiatura na emulatorze pojawia się lub chowa w zależności od aktualnie wybranej opcji.