Nowy emulator dla Windows Phone dostarcza możliwość testowania aplikacji wykorzystujących akcelerometr. Okazuje się, że możemy przy jego pomocy uruchamiać sekwencje zmian wektora grawitacji, co pozwala uprościć proces testowania. Jak to zrobić?

W dodatkowym panelu emulatora w zakładce Accelerometer mamy dostęp do sekcji Recorded Data.

Domyślnie zawiera ona jedną możliwą wartość i nazwie Shake. Jest to predefiniowany zestaw danych, które są przetwarzane i przesyłane do naszej aplikacji podczas uruchomienia na emulatorze. Co jednak zrobić jeżeli chcemy wykorzystać inne dane? Należy udać się do katalogu C:\Program Files (x86)\Microsoft XDE\1.0\sensordata\acc, w którym znajduje się plik Shake. Jest to zwykły plik XML, którego najważniejsza zawartość sprowadza się do elementów AccData. Przykład takiego elementu widoczny jest poniżej:

1
<AccData offset="2185" x="00.45899999" y="-00.69300002" z="-00.49500000" />

Znaczenie atrybutów X, Y i Z jest dość oczywiste, natomiast atrybut offset określa w którym momencie ma zostać uruchomiony dany wiersz danych – jednostką miary jest tu milisekunda. W związku z tym tworzymy nowy plik (najwygodniej metodą copy’ego paste’a :) ) i edytujemy zawarte w nim dane. W rezultacie na liście wyboru pojawiają się kolejne opcje: