Czy potrzebowaliście kiedyś w LINQ dodać porządkowanie elementów takie jak w SQL?

Oto jak można to zrobić:

int orderNumber = 1;
var list = (from item in items 
orderby item.Value // tu może być oczywiście inny warunek 
select new RandomItem() { Value = item.Value, OrderNumber = orderNumber++ }).ToList();

Oczywiście jeżeli ktoś preferuje można to zapytanie zamienić na lambdy :)

int orderNumber = 1;
var list = items.OrderBy(item => item.Value) // tu może być oczywiście inny warunek 
     .Select(item => new RandomItem() {Value = item.Value, OrderNumber = orderNumber++})
     .ToList()