Oto materiały z prezentacji, którą przeprowadziłem dziś na spotkaniu Trójmiejskiej Zawodowej Grupy .NET

CleanCodeFullppsx