Przy tworzeniu aplikacji dla Windows Phone 7 może okazać się, że w designerze dostaniemy błąd o następującej treści:

Cannot create an instance of “MyControl”.
“Unable to determine application identity of the caller”.

Jeżeli aplikacja korzysta z Isolated Storage to bład ten jest zapewne spowodowany faktem, że przy ładowaniu kontrolki odwołujemy się do tego właśnie mechanizmu.

Analogiczny błąd może się pojawić gdy dodamy już kontrolkę do strony, dopiszemy do niej pewne operacje na isolated storage, które wykonują się przy jej ładowaniu a następnie wrócimy do okna designera. W takim przypadku jego treść jest bardziej znacząca:

IsoatedStorageException was thrown on “myControl”: Cannot create an instance of “MyControl”.

Aby pozbyć się błędu wystarczy umieścić kod, który korzysta z Isolated Storage wewnątrz warunku widocznego poniżej:

1
2
3
4
if (!System.ComponentModel.DesignerProperties.IsInDesignTool)
{
    ...
}

W ten sposób mamy pewność, że w trybie designera nasza kontrolka, nie będzie odwoływać się do niedostępnych w tym momencie zasobów Isolated Storage.